เอ้ะ!! มีอะไรมาใหม่ ?

Free WordPress Theme Habanera magazine

Free WordPress Theme Habanera magazine

วันนี้ผมก็มี Free WordPress Theme สวยๆ มาฝากเพื่อนเหมาะแก่การทำ blogและปรับแต่งตามแบบของตัวเอง โดยส่วนผมก็ชอบมาก อยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยมีเวลา เหมาะแต่การเขียน blog reviews หรือ เขียน Story ของตัวเอง แต่เพื่อนๆคนไหนสนใจ น่าเอาไปลองใช้กันดูครับ Demo | Download ลองแล้วเป็นไงก็บอกกันบ้างนะครับ สำหรับ Free WordPress Theme ตัวนี้ ของคุณครับ    

How to use C# string Clone

How to use C# string Clone

การใช้งาน Object String.Clone() ในการเขียนโปรแกรมภาษาC#. พูดให้เข้าใจง่ายๆ ลูกทุ่งๆ มันก็คือการ ก็อบปี้ ข้อมูลนั้นเอง การเขียนก็ไม่มีไรมาก ทดสอบลองเพิ่มในอีเว้นปุ่มดูนะครับ <pre class="brush:csharp"> private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { { string str = "Clone() Test"; string clonedString = null;… Read more »

Remove All Special Characters in a String using JavaScript

Remove All Special Characters in a String using JavaScript

พอดีเขียน ASP.NET เกิดมีความต้องการ Remove Special Characters โดยใช้  JavaScript ที่อยากใช้  javascript ก็มันสามรถรันได้ ทุก browser เลยหมดปัญหากับมายึดติดในการเขียน ASP.NET เพื่อ Remove Special Characters ขอฝากไว้ระกันครับ &lt;script type="text/javascript"&gt; function RemoveSpecialCharacters() { var temp = document.getElementById('&lt;%=TextBox1.ClientID%&gt;').value; temp… Read more »

How to show hexadecimal is Stringformat by using .NET

How to show hexadecimal is Stringformat by using .NET

บทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรม เพื่อดึงค่าที่อยู่ในรูปแบบ Byte หรือ hexadecimal (hex) มาแสดงเป็นรูปแบบสตริง (String) อย่างเช่น ตัวอย่างซอร์คโค้ดต่อไปนี้ byte[] array = new byte[5]; array[0] = 0×53; array[1] = 0xA4; array[2] = 0xB5; array[3] = 0xC6; array[4] = 0xFF;… Read more »

[Resolve] Maximum Request Length Exceeded ASP.NET

[Resolve] Maximum Request Length Exceeded ASP.NET

ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากขนาดData ที่ทำการ ส่งรับข้อมูลกัน ระหว่าง Client / Server มีขนาดใหญ่ ซึ่งปกติจะกำหนดไว้ที่ 4MB จะเกิด error แบบนี้ System.Web.HttpException: Maximum request length exceeded. at System.Web.HttpRequest.GetEntireRawContent() at System.Web.HttpRequest.get_InputStream() at com…ProcessRequest(HttpContext context) มักพบในการอัพโหลดไฟล์แก้ปัญหาโดยการ กำหนดที่เว็บ web.config &lt;configuration&gt; &lt;system.web&gt;… Read more »

© 2014 ไอที-เดฟโซน. All Rights Reserved. XHTML / CSS Valid.