เอ้ะ!! มีอะไรมาใหม่ ?

C# Convert DateTime to Unixtimestamp .NET

C# Convert DateTime to Unixtimestamp .NET

ในภาษา .NET ไม่มี class ที่ไว้แปลง DateTime เป็น Unix timestamp หรือ Unix timestamp เป็น DateTime ดังนั้นจึงต้องสร้างขึ้นมาใช้เอง ขอดีของ Unixtimestamp สามาถกำหนดหรือเปลี่ยน โซนเวลาได้ (Time zone) ได้นั้นเอง แต่ก็มีข้อจำกัดก็คือ เมือ ค.ศ เกิน 2038 ก็จะใช้การไม่ได้นะสิ public class… Read more »

How to get name of computer using C#

How to get name of computer using C#

การเขียนโปรแกรมให้แสดงชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวผมบอกได้เลยบรรทัดเดียวได้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา อ่ะมาดูกันเลย การใช้งานเพิ่ม using System.Net เข้าไปด้วยครับ Dns.GetHostName(); <pre class="brush:csharp">private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(Dns.GetHostName()); } เพียงแค่นี้ก็ได้ชื่อเครื่อง หรือ Hostname แล้ว จุดเริ่มต้นของการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Socket Programing ฮ่าๆๆ

ExtJs Gird Views Column renderer Format Number

ExtJs Gird Views Column renderer Format Number

How to ExtJs Renderer Grid Views Column renderrer Format Number ? Sample: xtype: 'grid', title: 'Error Logs:', border: false, columns: [ { text: 'Excise', width: 75, sortable: true, align :'right', renderer:… Read more »

Fix : ‘System.Web.UI.UpdatePanel’ does not have a public property named ‘table’

Fix : ‘System.Web.UI.UpdatePanel’ does not have a public property named ‘table’

เกิดปัญหา เมื่อเขียน ASP.NET ต้องการ Ajax update panel กับ table แล้วเกิด Error แบบนี้ ‘System.Web.UI.UpdatePanel’ does not have a public property named ‘table’ ให้เราแก้โดยการใช้ครอบก่อน tag table นะครับ วิธีการนั้นง่ายมาก ตัวอย่าง <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">… Read more »

แนะนำเครื่องมือใช้เขียน Javascript ด้วย JSFIDDLE

แนะนำเครื่องมือใช้เขียน Javascript ด้วย JSFIDDLE

ช่วงนี้ผมก็เขียนพวก javascript อยู่บ่อยๆ เลยนึกอยากจะหาเครื่องมือมาช่วยเขียนบ้าง ก็ได้ไปพบกับเจ้า JSFIDDLE พอได้ลองเล่นดูก็ถูกใจขึ้นมาทันที ข้อดีทดสอบการทำงานได้ทันที ดูตัวอย่างกัน กับ EXTJS ก็ OK โดยที่ Javascript  Tools ตัวนี้จะแบ่ง กล่อง โดยเริ่มต้นมาครั้งแรกจะมีให้เรา ทั้งหมด 4 กล่อง แบ่งเป็น HTML CSS JavaScriptc และ  Result ทดลองเล่นได้ที่นี่นะครับ  โดยที่เราสามารถเขียนสามารถเขียนโคด ตามแต่ละส่วน แล้วผลลัพธ์ก็จะออกมาที่… Read more »

© 2014 ไอที-เดฟโซน. All Rights Reserved. XHTML / CSS Valid.